24 Ağustos 2015 tarihinde Hopa ve yakın çevresinde etkili olan sel, taşkın ve heyelan afeti

24 Ağustos 2015 tarihinde, Hopa ve yakın çevresinde meydana gelen sel, taşkın ve farklı boyutlarda çok sayıda meydana gelen heyelanlar can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Afet niteliği taşıyan bu doğa olayları ile ilgili olarak, afetten hemen sonra afet bölgesinde yapılan saha  çalışmasının sonrasında yapılan röportaja <http://www.istanbul.edu.tr/?p=48191> linkinden, ayrıca konu hakkında yapılan çalışmalar ve basında çıkan haberlere <http://www.jd.org.tr/> linkinden ulaşılabilir.

Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU

20150901_165749 DSC_6402 turgay kural phtgrpy (197) turgay kural phtgrpy (463) turgay kural phtgrpy (812) 20150901_173441 20150901_173601DSC_6148

İhtiyacın ortaya çıkardığı doğal sonuç: “Jeomorfoloji Derneği”

Jeomorfoloji Derneği; Türkiye’deki jeomorfoloji ile ilgilenen, jeomorfoloji çalışmaları yapan, mesleki faaliyetler içinde olan ve coğrafya mezunu olup, fiziki coğrafya konularına ilgi duyarak kendini geliştiren her üniversite mezununun, uzun süredir hissettiği bilimsel ve mesleki eksikliklerin giderek daha ciddi boyutlara ulaşmasının ortaya çıkardığı gelişmelerin doğal bir sonucu olarak kurulmuştur.

Uzun bir süredir sürdürülen; mevcut koşulların çalıştırılarak ihtiyaçlara cevap verecek işler yapabilme arayışına ait girişimler maalesef yanıt bulmamıştır. Konu ile ilgili gelişmeler; 09 Aralık 2006 yılında kurulan, üyeliği isteğe bağlı olan https://groups.yahoo.com/neo/groups/geomorphology_turk/info haberleşme platformunda düzenli olarak duyurulmuştur. Yeni bir Jeomorfoloji Derneği’nin kurulması konusundaki talepler konunun bir çalıştayda tartışılmasını kaçınılmaz kılmıştır. 20 Haziran 2014 günü, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonunda, “Türkiye’de Jeomorfolojinin Dünü, Bugünü ve Geleceği” Çalıştayının yapılacağı yine aynı haberleşme platformunda duyurulmuştur. Gönüllü katılımcılar ve konu hakkında bilgi sahibi olan konuşmacılar ile gerçekleştirilen çalıştayda; Türkiye’de Jeomorfolojinin Dünü, Bugünü ve Geleceği her yönü ile tartışılmıştır. Çalıştay sonrasında “Çalıştay sonuç bildirisi” yayınlanmış olup, bir yol haritası konusunda genel uzlaşma sağlanmıştır.

Jeomorfoloji Derneği ile ilgili sonraki etkinlik; 22 Ekim 2014 tarihinde, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin ev sahipliğinde “Kurumsal Perspektifte Jeomorfoloji” Konulu “Değerlendirme Toplantısı”, arzu eden herkesin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının da duyurusu ve daveti yine aynı haberleşme platformunda coğrafya camiasına yapılmıştır. Bu toplantıda oluşturulan çalışma gruplarının özverili gayretleri ile hazırlıklarını 6 aylık süre içinde tamamlamaları sonrasında “Jeomorfoloji Derneği” 24 Nisan 2015 günü resmen kuruluşunu tamamlamıştır.

Jeomorfoloji Derneği Geçici Yönetim Kurulu olarak; yapılması, ilgilenilmesi gereken çok önemli işler olduğunun farkındayız. Fiziki coğrafya, geniş çerçevede ise coğrafya bütünselliği içindeki; analitik yöntemler, kantitatif veri ve sonuçlar ile insan yaşamına ait problem çözen, insanın yaşam kalitesini yükselten bir “Jeomorfoloji Bilim Dalı” ve onu uygulayan “Jeomorfologlar” tüm camiamızın beklenti ve hedefidir. Farkında olduğumuz diğer husus ise bu işlerin başarısının ekip çalışması ile mümkün olduğudur. Gönüllülük temelli ve katılımcı, paylaşımcı işbirliği yaklaşımı içindeki ekip olmayı başaracağımıza ve artık doğru ve sürdürülebilir çalışmaları gerçekleştireceğimize inanıyoruz ve Jeomorfoloji Derneği’nin bunlar için fırsat olmasını diliyoruz.

En iyi dileklerimizle

Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU
Jeomorfoloji Derneği Geçici Başkanı

Jeomorfoloji Derneği

– See more at: http://www.jd.org.tr/icerik/ihtiyac%C4%B1n-ortaya-%C3%A7%C4%B1kard%C4%B1%C4%9F%C4%B1-do%C4%9Fal-sonu%C3%A7-%E2%80%9Cjeomorfoloji-derne%C4%9Fi%E2%80%9D#sthash.Nk4Sk6cK.dpuf

“Jeomorfoloji Derneği” bu gün resmi olarak kuruluşunu tamamlamıştır.

Dernek logosu

24 Nisan 2015

Merhabalar,

Uzun süredir kuruluş çalışmaları devam eden “Jeomorfoloji Derneği” bu gün resmi olarak kuruluşunu tamamlamıştır. Doyurucu bilgilendirme ve açıklamaların yer alacağı Web sayfası hafta başında aktif olacaktır. Yeni derneğimize hep birlikte sahip çıkarak, katkıda bulunarak, paylaşımcı, pozitif yaklaşımla; eksikliği hissedilen, beklentilere cevap verecek başarılı çalışmaların gerçekleştirileceğine inanıyorum. Jeomorfoloji Derneği’nin farklılık yaratacağına olan inancım, bu konudaki desteğin boyutlarından kaynaklanmaktadır.
Saygı, sevgi ve selamlarımla
Geçici Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU

TÜrkİye’de Jeomorfolojİ’NİN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve GELECEĞİ ÇALIŞTAYI SonuÇ BİLDİRGESİ

‘Türkiye’de Jeomorfoloji’nin Dünü, Bugünü ve Geleceği konulu çalıştay, 20 Haziran 2014 günü 09:00- 17:30 saatleri arasında, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonunda (Ankara) yapılmıştır.

Çalıştaya; farklı üniversitelerden gelen akademisyenler, kamu kurumlarından gelen jeomorfologlar ve Milli Eğitimde görevli coğrafya öğretmenlerinden oluşan 44 katılımcı, Türkiye Jeomorfologlar Derneği Başkanı Dr. Aydın Yıldırım, Başkan Yardımcısı Abdullah Tombul, Denetleme Kurul Başkanı C. Cumhur Soylu, Türk Coğrafya Kurumunu temsilen Prof. Dr. İhsan Çiçek, Coğrafyacılar Derneği’ni temsilen Doç. Dr. Murat Karabulut katılmışlardır.

Çalıştayın sabah oturumları davetli konuşmacıların sunumları ile gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU “Türkiye’de Jeomorfolojinin Günümüze Kadar Olan Gelişim Süreci” konulu, Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU “Türkiye’de Jeomorfolojinin Günümüzdeki Durumu ve Sorunları” konulu, Dr. Aydın YILDIRIM ve C. Cumhur SOYLU “Türkiye Jeomorfologlar Derneği: Misyon ve Vizyonu” konulu, Yrd. Doç. Dr. Lütfi NAZİK “Mesleki Yeterlilikler, performans ve tanınırlık“ konulu, Prof. Dr. Tuncer DEMİR “Jeomorfolojinin Eğitim ve Mesleki Perspektifte Yurtdışı Örneklemeleri” konulu konuşmalar yapmışlardır. Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde “Türkiye’de Jeomorfolojinin Geleceği” konulu bir panel gerçekleştirilmiştir. Bu panelde; Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU (İstanbul Üniversitesi)(Panel Başkanı) Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK (Ankara Üniversitesi)(TCK temsilcisi), Prof. Dr. Uğur DOĞAN (Ankara Üniversitesi), Doç. Dr. Murat KARABULUT (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) (Coğrafyacılar Derneğini temsilcisi), Yrd. Doç. Dr. Lütfi NAZİK (Ahi Evran Üniversitesi)(Eski TJD Yönetisi), Abdullah TOMBUL (TJD Başkan Yardımcısı) konuşmacı olarak yer almışlardır. Panel sonrasında “Açık Kürsü” bölümünde çalıştaya katılan izleyicilerden arzu edenler çalıştayın teması çerçevesinde katkıda bulunan konuşmalar yapmışlardır.

Çalıştay sonucu; değerlendirme, tespit ve yol haritası

 • Çalıştay da yapılan; sunumlar, panel ve tartışmalarda genel mutabakat sağlanan konular özetlenerek, aşağıda maddelenmiştir.
 • Türkiye’de, son 20 yıldan bu yana giderek boyutları daha da büyüyerek devam eden; Jeomorfoloji eğitimi, mesleki yeterlilik ve tanınırlık sorunları yaşamaktadır.
 • Jeomorfoloji eğitimi, Meslek Kuruluşu ve Sektör (Kamu-Özel) paydaşlığı mutlaka sağlanmalı, eğitim ihtiyaca cevap verecek yeterliliklerde olmalı, arz –talep ilişkisi mutlaka tesis edilmeli ve uygulanmalıdır.
 • Coğrafya Bölüm lisans programı içindeki jeomorfoloji eğitimi, Kürsü /Sertifika sistemindeki jeomorfoloji eğitimi düzeyinde değildir. Coğrafya Bölüm Programı uygulamasına geçilmesi ile lisans düzeyindeki jeomorfoloji eğitimi çok ciddi anlamda kan kaybına uğramıştır.
 • Coğrafya Bölümleri lisans programlarında verilmekte olan Jeomorfoloji eğitimi, coğrafya bölümü mezunlarına jeomorfolog olarak görev yapma yeterliliğini vermekten uzaktır. Coğrafya Bölümü lisans programındaki Jeomorfoloji dersleri, genel olarak, Coğrafya eğitimini destekleyici/tamamlayıcı niteliktedir.
 • Coğrafya lisans programının; 1. Yıl ortak zorunlu derslerden sonra, 2.,3, ve 4. Yıllar için “Fiziki Coğrafya ve Beşeri Coğrafya” programları ya da bu yıllar için tamamen seçmeli derslerden oluşan bölüm programı uygulanmasına geçilmesi bu konudaki en pratik çözüm olabilir. Lisansüstü eğitimde ise coğrafya Anabilim Dalı programları içinde “Fiziki Coğrafya ve Beşeri Coğrafya” bilimdalı ayrı programları ile uygulanması önerilmektedir.
 • Jeomorfoloji eğitimi mutlaka; Fiziki coğrafya, Fen (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve Temel Matematik derslerini kapsayan içerikte olmalı, öğrenci profilinin mutlaka değiştirilmesi, bu programa Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ikinci aşama (LYS) TS-1 puan türü ile değil, MF-3, TM-2 ya da TM-3 puan türlerinden biri ile kabul edilmelidir.
 • Jeomorfolog ünvanı/belgesinin; lisans/lisansüstü belirli standart jeomorfoloji derslerinin aday tarafından alınması ve başarılı olması koşulu ile verilmesi gerekmektedir.
 • TJD Yönetiminin talep etmesi halinde, Türkiye Jeomorfologlar Derneği’nin her anlamda desteklenerek, daha etkili olarak dernek tüzüğü esasları doğrultusunda çalışmasının sağlanmasına katkıda bulunulması önemsenmelidir.
 • En kısa süre içinde “Jeomorfoloji eğitimi ve Jeomorfolog yeterliliği” temalı bir çalıştayın yapılması, bu kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu, farklı seviyelere ait Jeomorfolog Ulusal Yeterlilik standartlarının oluşturulması planlamaya alınmıştır.
 • Çalıştay sonuç bildirgesinin etkinliğinin sağlanması için gerekli girişimlerin her kademede yapılması, tüm katılımcılar ve dernek yönetimince desteklenmektedir.

Çalıştay Düzenleme Komitesi
Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU – Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU

Türkiyede jeomorfolojinin Dünü Bugünü Geleceği Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Jeomorfoloji Çalıştayı Program