TÜrkİye’de Jeomorfolojİ’NİN DÜNÜ, BUGÜNÜ ve GELECEĞİ ÇALIŞTAYI SonuÇ BİLDİRGESİ

‘Türkiye’de Jeomorfoloji’nin Dünü, Bugünü ve Geleceği konulu çalıştay, 20 Haziran 2014 günü 09:00- 17:30 saatleri arasında, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonunda (Ankara) yapılmıştır.

Çalıştaya; farklı üniversitelerden gelen akademisyenler, kamu kurumlarından gelen jeomorfologlar ve Milli Eğitimde görevli coğrafya öğretmenlerinden oluşan 44 katılımcı, Türkiye Jeomorfologlar Derneği Başkanı Dr. Aydın Yıldırım, Başkan Yardımcısı Abdullah Tombul, Denetleme Kurul Başkanı C. Cumhur Soylu, Türk Coğrafya Kurumunu temsilen Prof. Dr. İhsan Çiçek, Coğrafyacılar Derneği’ni temsilen Doç. Dr. Murat Karabulut katılmışlardır.

Çalıştayın sabah oturumları davetli konuşmacıların sunumları ile gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU “Türkiye’de Jeomorfolojinin Günümüze Kadar Olan Gelişim Süreci” konulu, Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU “Türkiye’de Jeomorfolojinin Günümüzdeki Durumu ve Sorunları” konulu, Dr. Aydın YILDIRIM ve C. Cumhur SOYLU “Türkiye Jeomorfologlar Derneği: Misyon ve Vizyonu” konulu, Yrd. Doç. Dr. Lütfi NAZİK “Mesleki Yeterlilikler, performans ve tanınırlık“ konulu, Prof. Dr. Tuncer DEMİR “Jeomorfolojinin Eğitim ve Mesleki Perspektifte Yurtdışı Örneklemeleri” konulu konuşmalar yapmışlardır. Çalıştayın öğleden sonraki bölümünde “Türkiye’de Jeomorfolojinin Geleceği” konulu bir panel gerçekleştirilmiştir. Bu panelde; Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU (İstanbul Üniversitesi)(Panel Başkanı) Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK (Ankara Üniversitesi)(TCK temsilcisi), Prof. Dr. Uğur DOĞAN (Ankara Üniversitesi), Doç. Dr. Murat KARABULUT (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) (Coğrafyacılar Derneğini temsilcisi), Yrd. Doç. Dr. Lütfi NAZİK (Ahi Evran Üniversitesi)(Eski TJD Yönetisi), Abdullah TOMBUL (TJD Başkan Yardımcısı) konuşmacı olarak yer almışlardır. Panel sonrasında “Açık Kürsü” bölümünde çalıştaya katılan izleyicilerden arzu edenler çalıştayın teması çerçevesinde katkıda bulunan konuşmalar yapmışlardır.

Çalıştay sonucu; değerlendirme, tespit ve yol haritası

 • Çalıştay da yapılan; sunumlar, panel ve tartışmalarda genel mutabakat sağlanan konular özetlenerek, aşağıda maddelenmiştir.
 • Türkiye’de, son 20 yıldan bu yana giderek boyutları daha da büyüyerek devam eden; Jeomorfoloji eğitimi, mesleki yeterlilik ve tanınırlık sorunları yaşamaktadır.
 • Jeomorfoloji eğitimi, Meslek Kuruluşu ve Sektör (Kamu-Özel) paydaşlığı mutlaka sağlanmalı, eğitim ihtiyaca cevap verecek yeterliliklerde olmalı, arz –talep ilişkisi mutlaka tesis edilmeli ve uygulanmalıdır.
 • Coğrafya Bölüm lisans programı içindeki jeomorfoloji eğitimi, Kürsü /Sertifika sistemindeki jeomorfoloji eğitimi düzeyinde değildir. Coğrafya Bölüm Programı uygulamasına geçilmesi ile lisans düzeyindeki jeomorfoloji eğitimi çok ciddi anlamda kan kaybına uğramıştır.
 • Coğrafya Bölümleri lisans programlarında verilmekte olan Jeomorfoloji eğitimi, coğrafya bölümü mezunlarına jeomorfolog olarak görev yapma yeterliliğini vermekten uzaktır. Coğrafya Bölümü lisans programındaki Jeomorfoloji dersleri, genel olarak, Coğrafya eğitimini destekleyici/tamamlayıcı niteliktedir.
 • Coğrafya lisans programının; 1. Yıl ortak zorunlu derslerden sonra, 2.,3, ve 4. Yıllar için “Fiziki Coğrafya ve Beşeri Coğrafya” programları ya da bu yıllar için tamamen seçmeli derslerden oluşan bölüm programı uygulanmasına geçilmesi bu konudaki en pratik çözüm olabilir. Lisansüstü eğitimde ise coğrafya Anabilim Dalı programları içinde “Fiziki Coğrafya ve Beşeri Coğrafya” bilimdalı ayrı programları ile uygulanması önerilmektedir.
 • Jeomorfoloji eğitimi mutlaka; Fiziki coğrafya, Fen (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve Temel Matematik derslerini kapsayan içerikte olmalı, öğrenci profilinin mutlaka değiştirilmesi, bu programa Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ikinci aşama (LYS) TS-1 puan türü ile değil, MF-3, TM-2 ya da TM-3 puan türlerinden biri ile kabul edilmelidir.
 • Jeomorfolog ünvanı/belgesinin; lisans/lisansüstü belirli standart jeomorfoloji derslerinin aday tarafından alınması ve başarılı olması koşulu ile verilmesi gerekmektedir.
 • TJD Yönetiminin talep etmesi halinde, Türkiye Jeomorfologlar Derneği’nin her anlamda desteklenerek, daha etkili olarak dernek tüzüğü esasları doğrultusunda çalışmasının sağlanmasına katkıda bulunulması önemsenmelidir.
 • En kısa süre içinde “Jeomorfoloji eğitimi ve Jeomorfolog yeterliliği” temalı bir çalıştayın yapılması, bu kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu, farklı seviyelere ait Jeomorfolog Ulusal Yeterlilik standartlarının oluşturulması planlamaya alınmıştır.
 • Çalıştay sonuç bildirgesinin etkinliğinin sağlanması için gerekli girişimlerin her kademede yapılması, tüm katılımcılar ve dernek yönetimince desteklenmektedir.

Çalıştay Düzenleme Komitesi
Prof. Dr. Hüseyin TUROĞLU – Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU

Türkiyede jeomorfolojinin Dünü Bugünü Geleceği Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Jeomorfoloji Çalıştayı Program