VERDİĞİ DERSLER

Coğrafya Bölümü Lisans Programı
GÜZ YARIYILI

Kayalar

Jeomorfolojik Süreçler

Volkan Morfolojisi

Doğal Afetler

Kuvaterner Coğrafyası

BAHAR YARIYILI

Kayaların Ayrışması

Türkiye Volkan Morfolojisi

Türkiye Ovaları

Uygulamalı Jeomorfoloji İlkeleri

Türkiye Kuvaterner Coğrafyası

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Lisansüstü) 

Coğrafya Programı

GÜZ YARIYILI

Yapısal Jeomorfoloji (YL)

Akarsu Sistemleri ve Yüzey Şekilleri (YL)

Doğal Afet Risk Analizi (Dr)

BAHAR YARIYILI

Fiziksel Planlama (YL)

Mühendislik Jeomorfolojisi (Dr)

Arkeo-Coğrafya (Dr)

İklim Değişikliği Programı

Paleoklimatoloji İklim Değişikliği ve Havza Yönetimi

 

40/A Görevlendirme
  • Kuvaterner Jeoloji, İstanbul Kültür Üniversitesi, Geoteknik Anabilim Dalı YL programı.
  • Coğrafi Fiziksel Mekân Analizi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü, Yüksek Lisans Programı.