TEZ YÖNETİMİ

– Doktora Tez Danışmanlıkları

 1. İsa CÜREBAL (2502000144), “Madra Çayı Havzasının Uygulamalı Jeomorfoloji Etüdü”. Tamamlanma tarihi 27 Şubat 2003.
 2. Hasan ÖZDEMİR (2502020007), “Havran Çayı Havzasının (Balıkesir) CBS ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Taşkın ve Heyelan Risk Analizi”. Tamamlanma tarihi 30 Mart 2007.
 3. İskender DÖLEK (2502420131), “Bolaman Çayı Havzasının (Ordu) Uygulamalı Jeomorfoloji Etüdü”, Tamamlanma tarihi 24 Eylül 2008
 4. Sibel KUTOĞLU (2502050005), “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Jeomorfolojik ve Uygulamalı Jeomorfolojik Etüdü”. Tamamlanma tarihi 24 Mayıs 2010.
 5. Cihan BAYRAKDAR (2502060011), “Akdağ Kütlesi’nde (Batı Toroslar) Karstlaşma-Buzul İlişkisinin Jeomorfolojik Analizi”. Tamamlanma tarihi 30 Haziran 2011.
 6. Zeynel CILĞIN (2502070027), “Dedegöl Dağı (Batı Toroslar) Buzul Jeomorfolojisi Etüdü”. Tamamlanma tarihi 30 Haziran 2011.
 7. Ergin CANPOLAT (2502060012), “Gölcük (Isparta) Volkanizması ve Volkanik Gaz Risk Analizi”. Tamamlanma tarihi 18 Haziran 2014
 8. Ayşe Atalay DUTUCU (2502100033), “Yeşilırmak Deltası’nda Jeomorfolojik Değişiklikler ve Gelecek İle İlgili Öngörüler”. Devam ediyor.
 9. Yıldız GÜNEY (2502120017), “Selendi Çayı Havzası (Manisa) Erozyon Duyarlılık Analizi ve İklim Değişikliğinin Erozyon Duyarlılığına Etkilerinin Modellenmesi”. Devam ediyor.
 10. Yener TÜRKMENOĞLU (2502130030), “İklim Değişikliğinin İstanbul İlinde Yüzeysel Akış Ve Barajlar Üzerindeki Olası Etkileri”. Devam ediyor.

 

– Yüksek Lisans Tez Danışmanlıkları

 1. Hasan ÖZDEMİR (2501000356), “İstanbul Avrupa Yakası Olası Afet Sonrası Geçici İskân Alanlarının Coğrafi Etüdü”. Tamamlanma tarihi 15 Temmuz 2002.
 2. Sibel KUTOĞLU (25010100029), “Girne-Lefkoşa Hattının Batısında Kalan Sahadaki Hatalı Arazi Kullanımının Neden Olduğu Jeomorfolojik Problemler”. Tamamlanma tarihi 07 Ekim 2004
 3. Cihan BAYRAKDAR (2501030376) “Fırtına Deresi Havzasının Uygulamalı Jeomorfoloji Etüdü”.Tamamlanma tarihi 14 Temmuz 2006.
 4. Zeynel CILĞIN (2501980190), “Ovacık Ovası (Tunceli) ve Çevresinin Jeomorfolojisi”. Tamamlanma tarihi 18 Aralık 2006.
 5. Pervin ÖZNERGİZ (2501080653), “Lefkoşa Şehrinin (KKTC) Gelişimi ve Planlama Süreçlerinin Coğrafi Yaklaşımla Analizi”. Tamamlanma tarihi 12 Aralık 2011.
 6. Yener TÜRKMENOĞLU (2501090059), “Meriç Nehri’nin Kapıkule-Enez Arasındaki Yatak Değişimlerinin Taşkınlar İle İlişkisi”. Tamamlanma tarihi 02 Kasım 2012.
 7.  Mehmet Emin CİHANGİR  (2501100075), “Alaplı Çayı Havzası Sel ve Taşkın Analizi”. Tamamlanma tarihi 28 Ağustos 2013.
 8. Aysu POLAT (2501131544), Türkiye UTM 35. Zon içinde kalan Doğal Göllerin CBS ve UZAL Teknolojileri ile haritalanması”. Devam ediyor.

 

– Bilimsel yayınlarda hakemlik:

 • 2015, Quaternary International, Elsevier Editorial System (EES),
 • 2015, TÜBA-AR Dergisi (Türkiye Bilimler Akademisi, Arkeoloji Dergisi), Ankara.
 • 2015, Coğrafi Bilimler Dergisi, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara
 • 2014, Coğrafi Bilimler Dergisi, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.
 • 2014, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • 2013, Coğrafi Bilimler Dergisi, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.
 • 2012, Coğrafi Bilimler Dergisi, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.
 • 2011, Coğrafi Bilimler Dergisi, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.
 • 2010, Coğrafi Bilimler Dergisi, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.
 • 2009, Türk Coğrafya Dergisi, Türk Coğrafya Kurumu, İstanbul.
 • 2008, Coğrafya Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, İstanbul.
 • 2010, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • 2010, Ekoloji. Quarterly published international journal of environment by Foundation for Enviromental Protection and Research (FEPR) ISSN: 1300-1361
 • 2011, Sosyal Bilimler Dergisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • 2010, Sosyal Bilimler Dergisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • 2011, Veteriner Fakültesi Dergisi, Kafkas Üniversitesi, Kars.