Hakkında

[vc_row][vc_column width=”1/1″][image type=”rounded” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”212″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][text_output]Eğitim ve Akademik kariyer:

Profesör Fiziki Coğrafya Profesörüİstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı, 14 Haziran 2012.
Doçent Fiziki Coğrafya Doçentiİstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı, 10 Nisan 2006.
Yardımcı Doçent Fiziki Coğrafya Yardımcı Doçentiİstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı, 01 Ocak 1999.
Doktora                   

 

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Jeomorfoloji Anabilim Dalı, 18 Ekim 1993.Doktora Tezi

“İzmit Şehri Doğusundaki Güncel Gelişme Alanının Mühendislik Jeomorfolojisi Etüdü”

Yüksek Lisans 

 

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Jeomorfoloji Anabilim Dalı, 28 Ağustos 1986.YL Tezi

“Reşadiye Yarımadasının Batı kısmının Jeomorfolojisi”

Lisans 

 

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü (Yapısal Jeomorfoloji Kürsüsü). 23 Haziran 1982Lisans Tezi

“Altınova ve çevresinin jeomorfolojisi”

 

İlgi Alanları Anahtar Sözcükler

  • Uygulamalı Jeomorfoloji: Jeomorfolojik problemler, önleme ve zarar azaltma çalışmaları, jeomorfolojik analizler, Mühendislik Jeomorfolojisi.
  • Afetler ve Afet Yönetimi: Afet, Tehlike, Risk Kavramları, Afet Türleri, Afet Yönetimi ve Planlaması, Acil Durum Yönetimi, Duyarlılık ve Risk Analizleri.
  • Fiziksel Planlama: Sürdürülebilir kullanım, Arazi Potansiyel Analizi, Taşıma kapasitesi, Havza Yönetimi ve Planlaması, Bölge Planlama, Doğal Kaynak Analizi.
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama: C.B.S., G.P.S. ve U.A. Teknolojileri, Veri toplama ve Analiz Metodolojilerinin uygulanması.
  • Arkeo-Coğrafya: Pleyistosen ve Holosen paleocoğrafyası, Arkeo-Coğrafya analizleri, Kuvaterner tarihlendirme yöntemleri.

Mesleki Deneyim:

  • Özel Sektör Maden Arama, İşletme, Rapor Hazırlama Faaliyetleri

(Mayıs 1984 – Ağustos1987).

  • T.E.M. Otoyolu (Kınalı-Sakarya) İnşaatı, Projelendirme, Altyapı Çalışmaları

(Eylül 1987 – Ağustos 1989).

  • İnşaat Sektörü (Toplu Konut, Şehirsel Altyapı, Peyzaj, Saha Düzenleme Çalışmaları

(Ağustos 1989 – Ağustos 1992).

  • İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı (Eylül,1992 – devam ediyor).
  • İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Afet Komisyonu Başkanı                  

   (2010 – devam ediyor).[/text_output][/vc_column][/vc_row]